Překlady

Zajišťujeme překladatelský a tlumočnický servis ve vysoké kvalitě. Spolupracujeme s odbornými překladateli a tlumočníky, tak s rodilými mluvčími, kteří mají četné zkušenosti z práce na redaktorských a korektorských postech v ČR nebo ve své rodné zemi. Celkem disponujeme více než 100 překladateli pro více než 15 světových jazyků.

Provádíme překlady a tlumočení z/do těchto jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, italština, bulharština, čínština, japonština, maďarština, nizozemština, polština, portugalština, slovenština, slovinština, ukrajinština a další dle Vašeho požadavku. Provádíme také přímé překlady, např. němčina – polština, angličtina – polština apod. 

Zajišťujeme překlady a tlumočení v těchto odborných oblastech:

Na přání klienta nabízíme korekturu překladu rodilým mluvčím nebo křížovou korekturu českým překladatelem v případě nutnosti korektury vůči českému originálu. Korektury doporučujeme pro veškeré překlady firemních prezentací, výročních zpráv, tiskovin, propagačních materiálů apod.