Cena

U textově editovatelných dokumentů stanovujeme cenu překladu z počtu slov ve zdrojovém dokumentu. Cena se tedy neupravuje dle počtu slov v cílovém textu. Fakturační minimum je 60 slov.